1e Bestuursrapportage
portal

Voortgang realisatie programma's

Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, Vpb, Onvoorzien

Algemeen

Algemeen

Van het onderdeel algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting (VPB) en onvoorzien wijkt de opbouw af van die van de beleidsprogramma’s. Dit onderdeel telt financieel wel mee voor de begroting.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2020 15:18:04 met de export van 10/08/2020 15:11:54