1e Bestuursrapportage
portal

Home

Algemeen

Na verwerking van de ontwikkelingen uit deze bestuursrapportage ziet de financiële positie er als volgt uit:

OVERZICHT FINANCIËLE POSITIE 2020-2023

Begroting

Meerjarenraming

2020

2021

2022

2023

Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023

-310.473

-182.005

-79.797

-132.403

Doorwerking financiële effecten vastgestelde en concept begrotingswijzigingen

403.633

380.989

79.311

130.100

Financiële effecten eerste bestuursrapportage 2020

570.296

2.500.721

2.483.269

2.457.091

Financiële effecten kadernota 2021

0

-2.700.309

-1.520.507

-1.920.799

663.456

-605

962.276

533.989

+ = tekort - = overschot

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2020 15:18:04 met de export van 10/08/2020 15:11:54