1e Bestuursrapportage
portal

Bijlagen

2: Stand van zaken bezuingingen

Overzicht stand van zaken Bezuinigingen Programma 6

omschrijving

2020

2021

2022

2023

stand van zaken

Sport(accommodaties)

> bijstelling aan voorziening De Eng

0

5.000

5.000

5.000

2020 is ingetrokken / vanaf 2021 nog niet gerealiseerd.

> bijstelling onderhoud(subsidies) buitensport

0

0

0

0

> Bijstelling Gas & Electra Binnensport

38.800

38.800

38.800

38.800

gerealiseerd

> Binnensport 100% energie neutraal

40.000

40.000

40.000

40.000

gerealiseerd

> herbestemmen/Verkleinen De Eng

0

53.500

53.500

53.500

2020 is ingetrokken / vanaf 2021 nog niet gerealiseerd.

> extra (commerciële) verhuur

16.500

16.500

16.500

16.500

gerealiseerd

> privatisering/Fusie

0

0

0

0

gerealiseerd

> extra bezuiniging op sport

30.000

30.000

30.000

30.000

gerealiseerd

> resultaat werkgroepen

50.000

50.000

50.000

50.000

gerealiseerd

totale bezuinigingsopdracht SP

175.300

233.800

233.800

233.800

waarvan gerealiseerd/ingetrokken SP

175.300

175.300

175.300

175.300

waarvan (nog) niet gerealiseerd SP

0

58.500

58.500

58.500

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2020 15:18:04 met de export van 10/08/2020 15:11:54