1e Bestuursrapportage
portal

Totaaloverzicht van financiele afwijking per programma

Mutaties op programmaniveau

2020

2021

2022

2023

Programma

1

Bestuur en Dienstverlening

268.849

-2.947

-6.907

-6.907

Programma

2

Openbare Orde en Veiligheid

-622

-2.851

-2.851

-3.121

Programma

3

Fysieke Leefomgeving

231.232

312.608

257.608

178.936

Programma

4

Economie

-466.780

2.036

2.036

2.036

Programma

5

WMO, Jeugd en particiaptie

2.603.400

2.476.476

2.476.476

2.474.216

Programma

6

Onderwijs, Sport en Welzijn

149.977

62.096

62.096

61.626

Programma

7

Algemene Dekkingsmiddelen, Overhead, VPB en onvoorzien

62.786

-115.235

-107.518

-130.696

Programma

R

Mutaties Reserves

-2.278.545

-231.463

-197.672

-119.000

Doorwerking eerste bestuursrapportage 2020

570.296

2.500.721

2.483.269

2.457.091

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2020 15:18:04 met de export van 10/08/2020 15:11:54