1e Bestuursrapportage
portal

Voortgang realisatie programma's

Programma 5 Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet

Missie

Missie

Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe
De kracht en mogelijkheden van onze inwoners zijn de vertrekpunten bij de (her)inrichting van het sociale domein. Met en door de inwoners werken wij aan een samenleving waarin ruimte, begrip en aandacht bestaan voor de verschillende identiteiten die onze gemeente rijk is. Het creëren van een klimaat van welzijn is een taak van ons allemaal.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2020 15:18:04 met de export van 10/08/2020 15:11:54